اعلام همکاری پژوهشکده سوانح طبیعی کشور در زمینه پروژه ها، مطالعات و تحقیقات مرتبط

 
کد خبر: 2362    1394/06/18

رییس پژوهشکده سوانح طبیعی کشور در زمینه پروژه ها، مطالعات و تحقیقات مرتبط با موضوع مشخص در نامه پیوست اعلام همکاری نموده است 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند