آیین نامه انتشار و نظارت بر نشریات علمی دانشگاه بوعلی سینا

ایین-نامه-انتشار-و-نظارت-بر-نشریات-علمی-دانشگاه-بوعلی-سینا

سایز:  309.54 KB
توضیحات: آیین نامه انتشار و نظارت بر نشریات علمی دانشگاه بوعلی سینا
تاریخ آپلود: 11/1/1393
نوع: .pdf

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند