آیین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

ایین-نامه-پژوهانه-اعضای-هیيت-علمی-دانشگاهها-و-موسسات-اموزش-عالی-و-پژوهشی-مصوب-27-06-90-(Grant)

سایز:  70.06 KB
توضیحات: آیین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
تاریخ آپلود: 2/24/1393
نوع: .pdf

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند