در این بخش می توانید لیست مجلات مورد تایید وزرات علوم را دریافت نمایید.
نشریات-معتبر-تا-مهر1393

نشریات-معتبر-تا-مهر1393

سایز:  1001.88 KB
توضیحات: نشریات-معتبر-تا-مهر1393
تاریخ آپلود: 3/26/1394
نوع: .pdf

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند