در این بخش می توانید لیست مجلات مورد تایید وزرات علوم را دریافت نمایید.
jcr2014

jcr2014

سایز:  1.75 MB
توضیحات: jcr2014
تاریخ آپلود: 3/26/1394
نوع: .xls

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند