در این بخش می توانید لیست مجلات مورد تایید وزرات علوم را دریافت نمایید.
فهرست نشریات نامعتبر مهر 1392

Fehreste_Nashriate_Namotabar_Mehr92

سایز:  1.80 MB
توضیحات: فهرست نشریات نامعتبر مهر 1392
تاریخ آپلود: 2/24/1393
نوع: .pdf

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند