در این بخش می توانید لیست مجلات مورد تایید وزرات علوم را دریافت نمایید.
لیست مقالات علمی پژوهشی سال 1392

علمی-پژوهشی-92

سایز:  615.88 KB
توضیحات: لیست مقالات علمی پژوهشی سال 1392
تاریخ آپلود: 2/21/1393
نوع: .pdf

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند