در این بخش می توانید لیست مجلات مورد تایید وزرات علوم را دریافت نمایید.
لیست نشریات ISC به زبان فارسی

ISCfarsimehr91

سایز:  189.50 KB
توضیحات: لیست نشریات ISC به زبان فارسی
تاریخ آپلود: 2/21/1393
نوع: .xls

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند