در این بخش می توانید لیست مجلات مورد تایید وزرات علوم را دریافت نمایید.
لیست کامل مجلات ISI 2012

ISI-(JCR)-full-journal-list-2013

سایز:  3.10 MB
توضیحات: لیست کامل مجلات ISI 2012
تاریخ آپلود: 2/21/1393
نوع: .pdf

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند